Go to Top Page Go to Previous PageHokkaido


Please use the browser's returns button when it returns to this page.

Asahikawa
Takadaisyoubukai Asahikawa Kenshinkai

Hakodate
Dousinkann Iwami Kendouzyou

Iwamizawa
Iwamizawa Kendou

Obihiro
Obihiro Tesshinnkan Dojo

Otaru
Otaru Kendo League Otaru Kamome Dojo Otaru Nagahashi Renbukai Zenibako Kensei

Sapporo
Kitano Kendo Club Hokuyuukan Kendoukai Sapporo Maeda Shounen Kendou Sinkawa Syounen Kendou Kurabu Sapporo Barato Kendo Kai Hassamu Kendo Wakatakenokai

Tobetsu
Tobetsu Kenren

Tomakomai
Tomakomai Kenshinkan Numanohata Kendo

Go to Top Page Go to Previous Page