Go to Top Page Go to Previous PageIbaragi


Please use the browser's returns button when it returns to this page.

Bando
Iwai Kendoukyoushitu

Hitachiota
Seiryu Kennshitai

Inashiki
Edosaki Ippa-kai

Joso
Jinbukan

Kasama
Iwama Kendou

Ryugasaki
Ryugasaki Kenyukai

Toride
Youbukan Ichimura Dojo

Tsuchiura
Tutiura Keisatsu kendoujyou Sekkeikan

Tsukuba
Yoshinuma Kenrenkai

Tsukubamirai
Kokinu Kendo Club

Ushiku
Wakatake Kenyukai Usikukennyuukai

Go to Top Page Go to Previous Page