Go to Top Page Go to Previous PageKanagawa


Please use the browser's returns button when it returns to this page.

Atsugi
Touseikai

Chigasaki
Higashikaigan Kenyukai

Fujisawa
Touseikai Takashina Kendojo

Hiratsuka
HiratsukaCity KendoRenmei FujimiShibu Keibukan Imai Dojo Okazaki Kenyukai

Isehara
Shinshinryuu Iaijyutsu

Kawasaki
Shobukan Nakanoshima Dojo Shikukai Seimeikan Shindohkan Yushinkai Yukarikai

Matsuda
Katsuhiro Dojo

Ninomiya
Ninomiya Kendoubu

Sagamihara
Oonominami Kenyuukai Araiso Kenshinkai

Yokohama
Seiai Kenyukai Seigikai  Yakou Kenyukai Oike Kenyukai Odaka Kenyu Club Tamiya-ryu Iaido Kamata-dojo(Iaido) Kounan Kenyukai FujigaokaKenyukai WakabadaiKenyukai TakanoDojyo Issin Kenyukai Nittakai Kendo Club Hiou Kenshikai Renbukan Kendo Dojo Koushikan Hiyoshi Kenshinkai Hakuyo Kenyukai Syuubukai Kendo Club Kougaya Kenyukai Iijima Dojo Edahigashi Kenyukai Sgami Shinbashi Kenyukai Kan ou-kan Yokohama Branch(Iaido) Sanno Taiikukan Kendo Club Tuzuki Chigasaki Ken-yu Kai Seyashibu Saedo Kenyukai Kenshikan Dojo Kenseikai

Yokosuka
Mitamura Doujyou

Go to Top Page Go to Previous Page